HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat
Authors HENDL, Jan.
Edition 4., rozšířené vyd. Praha, 734 s. 2012.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026202004
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:51.
PrintDisplayed: 18/1/2022 06:22