URBÁNEK, Daniel a Luděk JANČÁŘ. Výuka chemických výpočtů formou interaktivních postupů řešení. In METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 163-170. ISBN 978-80-210-5908-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výuka chemických výpočtů formou interaktivních postupů řešení
Název česky Výuka chemických výpočtů formou interaktivních postupů řešení
Název anglicky Education of chemical calculations in form of interactive solution steps
Autoři URBÁNEK, Daniel a Luděk JANČÁŘ.
Vydání Brno, METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. od s. 163-170, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5908-5
Klíčová slova česky Výuka; chemické výpočty; interaktivní řešení; PHP; multimédia
Klíčová slova anglicky Education; chemical calculations; interactive solution; PHP; multimedia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., učo 1692. Změněno: 28. 3. 2013 10:39.
Anotace
Byl navržen moderní způsob výuky, jež doplňuje klasický způsob o možnost využití nejrůznějších grafických doplňků, multimediálních praktických ukázek souvisejících experimentů a vyhodnocení výsledků prostřednictvím ICT, zpracovaný v jazyce PHP. Jednotlivé příklady byly rozčleněny na postupné kroky a doplněny kontrolními otázkami s různými formami odpovědí. Jednotlivé příklady jsou rozpracovány do několika podob dle různých hledisek, jež mají jistá specifika a patřičný didaktický záměr, a jsou obohaceny multimediálními doplňky. Prakticky byly zpracovány příklady z kapitol acidobazických titrací (alkalimetrie, acidimetrie).
Anotace anglicky
The modern way of education of chemical calculations was suggested. Individual chemical examples are divided into various types, e.g. for students or teachers, for consultations or testing etc. The multimedia visualizations of practical experiments and evaluations of results of analyses are also included into this system of education.
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2023 23:41