URBÁNEK, Daniel and Luděk JANČÁŘ. Výuka chemických výpočtů formou interaktivních postupů řešení (Education of chemical calculations in form of interactive solution steps). In METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 163-170. ISBN 978-80-210-5908-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka chemických výpočtů formou interaktivních postupů řešení
Name in Czech Výuka chemických výpočtů formou interaktivních postupů řešení
Name (in English) Education of chemical calculations in form of interactive solution steps
Authors URBÁNEK, Daniel and Luděk JANČÁŘ.
Edition Brno, METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. p. 163-170, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5908-5
Keywords (in Czech) Výuka; chemické výpočty; interaktivní řešení; PHP; multimédia
Keywords in English Education; chemical calculations; interactive solution; PHP; multimedia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., učo 1692. Changed: 28. 3. 2013 10:39.
Abstract
Byl navržen moderní způsob výuky, jež doplňuje klasický způsob o možnost využití nejrůznějších grafických doplňků, multimediálních praktických ukázek souvisejících experimentů a vyhodnocení výsledků prostřednictvím ICT, zpracovaný v jazyce PHP. Jednotlivé příklady byly rozčleněny na postupné kroky a doplněny kontrolními otázkami s různými formami odpovědí. Jednotlivé příklady jsou rozpracovány do několika podob dle různých hledisek, jež mají jistá specifika a patřičný didaktický záměr, a jsou obohaceny multimediálními doplňky. Prakticky byly zpracovány příklady z kapitol acidobazických titrací (alkalimetrie, acidimetrie).
Abstract (in English)
The modern way of education of chemical calculations was suggested. Individual chemical examples are divided into various types, e.g. for students or teachers, for consultations or testing etc. The multimedia visualizations of practical experiments and evaluations of results of analyses are also included into this system of education.
PrintDisplayed: 20. 3. 2023 16:54