ČERVENKOVÁ, Marie. Učebnice odborné francouzštiny českých a francouzských nakladatelství. In Forlang. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, Katedra jazyků, 2012. s. 444-451. ISBN 978-80-553-0982-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učebnice odborné francouzštiny českých a francouzských nakladatelství
Název česky Učebnice odborné francouzštiny českých a francouzských nakladatelství
Název anglicky Business French textbooks of Czech and French publishing houses
Autoři ČERVENKOVÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Košice, Forlang. Cudzie jazyky v akademickom prostredí, od s. 444-451, 8 s. 2012.
Nakladatel Technická univerzita, Katedra jazyků
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-553-0982-8
ISSN 1338-5496
Klíčová slova česky učebnice; obchodní francouzština
Klíčová slova anglicky textbooks; business french
Změnil Změnila: Mgr. Marie Červenková, Ph.D., učo 18575. Změněno: 17. 12. 2012 12:32.
Anotace
Příspěvek se zabývá srovnáním několika učebnic obchodní francouzštiny pro studenty FLE vydaných českými a francouzskými nakladatelstvími, které byly publikovány zhruba v posledních deseti letech. Všímá si jejich rozdílností nejen po obsahové stránce, ale také sleduje efektivnost použitých materiálů a metod z didaktického hlediska.
Anotace anglicky
The contribution deals with a comparison of several business French textbooks for FFL students published by Czech and French publishing houses approximately in the last ten years. It examines not only their differences in the content but also it studies the effectiveness of the learning materials and methods from the didactic point of view.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 20:46