ČERVENKOVÁ, Marie. Učebnice odborné francouzštiny českých a francouzských nakladatelství (Business French textbooks of Czech and French publishing houses). In Forlang. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. 1st ed. Košice: Technická univerzita, Katedra jazyků, 2012. p. 444-451. ISBN 978-80-553-0982-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učebnice odborné francouzštiny českých a francouzských nakladatelství
Name in Czech Učebnice odborné francouzštiny českých a francouzských nakladatelství
Name (in English) Business French textbooks of Czech and French publishing houses
Authors ČERVENKOVÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Košice, Forlang. Cudzie jazyky v akademickom prostredí, p. 444-451, 8 pp. 2012.
Publisher Technická univerzita, Katedra jazyků
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-553-0982-8
ISSN 1338-5496
Keywords (in Czech) učebnice; obchodní francouzština
Keywords in English textbooks; business french
Changed by Changed by: Mgr. Marie Červenková, Ph.D., učo 18575. Changed: 17. 12. 2012 12:32.
Abstract
Příspěvek se zabývá srovnáním několika učebnic obchodní francouzštiny pro studenty FLE vydaných českými a francouzskými nakladatelstvími, které byly publikovány zhruba v posledních deseti letech. Všímá si jejich rozdílností nejen po obsahové stránce, ale také sleduje efektivnost použitých materiálů a metod z didaktického hlediska.
Abstract (in English)
The contribution deals with a comparison of several business French textbooks for FFL students published by Czech and French publishing houses approximately in the last ten years. It examines not only their differences in the content but also it studies the effectiveness of the learning materials and methods from the didactic point of view.
PrintDisplayed: 30. 1. 2023 13:03