MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole. Univerzita Palackého, 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole
Autoři MILÉŘ, Tomáš.
Vydání 2012.
Nakladatel Univerzita Palackého
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky fyzika, didaktika, klimatická gramotnost, vzdělávání, kurikulum, pracovní listy
Klíčová slova anglicky physics, didactics, climate literacy, education, curriculum, worksheets
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Změněno: 8. 10. 2015 16:14.
Anotace
Disertační práce se zabývá problematikou začlenění tématu meteorologie a klimatu do výuky na 2. stupni základních škol s důrazem na fyzikální obsah vzdělávání. V úvodní části jsou diskutovány problematické pojmy a shrnut stav vědeckého poznání o změně klimatu. Dále je analyzován stav vzdělávání o klimatu ve světě a v ČR. Diskutován je koncept klimatické gramotnosti, miskoncepce o počasí, klimatu a změně klimatu, cíle vzdělávání a vymezení výuky o klimatu ve vzdělávacích standardech. Na základě analýzy obsahu mezioborové vědy o klimatu a jejímu postavení v systému věd byla navržena transformace vědy o klimatu do didaktického systému v rámci přírodovědných předmětů a integrované přírodovědy se zvláštním zaměřením na fyzikální témata. V rámci práce byl proveden výzkum znalostí českých učitelů o klimatickém systému. Bylo navrženo kurikulum pro výuku meteorologie a klimatu na 2. stupni základnách škol. Práce obsahuje také vzorové fyzikálně zaměřené školní aktivity k výuce meteorologie a klimatu. Pracovní listy k těmto aktivitám jsou v obrazové příloze disertační práce.
Anotace anglicky
This doctoral thesis deals with the integration of meteorology and climate theme into the upper primary school curriculum with an emphasis on physical content of education. In the first part we discuss a problematic terminology and summarize the state of the scientific knowledge of climate change. Furthermore, we analyze the state of education about the climate in the world and in the Czech Republic. We discuss the concept of climate literacy, misconceptions in weather, climate and climate change, defining the objectives of education and investigate the content of climate theme in the educational standards. Based on the analysis of the content of interdisciplinary climate science and its position in the system of sciences we propose a transformation of climate science system into the didactic system of school subjects with a special focus on physical issues. In the frame of this thesis we conducted a reseach on teachers' understanding of the climate system. We designed an extended upper primary school curriculum for teaching meteorology and climate. We also developed a set of sample school activities for meteorology and climate education. The document also contains a set of printable worksheets at the annex.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 07:42