SVOBODOVÁ, Kateřina. Stanovení aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s vodivostní detekcí (Determination of Aminoacids By Capillary Electrophoresis with Conductivity Detection). In Studentský WORKSHOP 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stanovení aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s vodivostní detekcí
Name (in English) Determination of Aminoacids By Capillary Electrophoresis with Conductivity Detection
Authors SVOBODOVÁ, Kateřina.
Edition Studentský WORKSHOP 2012, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Kapilární elektroforéza; Vodivostní detekce; Aminokyseliny
Keywords in English Capillary electrophoresis; Conductivity detection; Amino acids
Changed by Changed by: Mgr. Aleš Mádr, Ph.D., učo 175764. Changed: 17. 12. 2012 18:33.
Links
GAP206/11/0009, research and development projectName: Kapilární electroforéza jako nástroj pro metabolomické studie (Acronym: CE metabolomics)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 29. 1. 2023 21:28