MILÉŘ, Tomáš. Obnovitelné zdroje energie, biomasa a biopaliva v Africe. Příležitosti a rizika. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obnovitelné zdroje energie, biomasa a biopaliva v Africe. Příležitosti a rizika
Název anglicky Renewable energy sources, biomass and biofuels in Africa. Opportunities and risks
Autoři MILÉŘ, Tomáš.
Vydání 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 30304 Public and environmental health
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky obnovitelné zdroje energie, Afrika, Keňa, biomasa, adaptace, odlesňování, přiměřené technologie
Klíčová slova anglicky renewable energy sources, Africa, Kenya, biomass, adaptation, deforestation, appropriate technology
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Změněno: 21. 2. 2013 10:39.
Anotace
Populační růst v Africe klade stále větší nároky na přírodní a energetické zdroje k zajištění každodenních potřeb domácností. Narůstají tak problémy životního prostředí, jako jsou: odlesňování, degradace půd, znečištění vod a ovzduší. Změna klimatu působí extrémní sucha a záplavy, čímž se snižuje potravinová bezpečnost. Mnohé problémy mají jednoduchá, levná a dlouhodobě udržitelná technologická řešení. Zavádění těchto řešení však často naráží na socio-kulturní překážky.
Anotace anglicky
Population growth in Africa causes ever greater demands for natural resources and energy to provide households with their everyday needs. Environmental problems, such as deforestation, soil degradation, water pollution and air pollution have been worsening. Climate change increases severity of droughts and floods, reducing food security. There is a simple, inexpensive, and sustainable technological solutions to many of these problems. The implementation of the solutions, however, is often fraught with socio-cultural barriers.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 00:40