NOVOTNÝ, Jan. Když velcí byli ještě malí. In Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Press Muni, 2012. s. 91-96. ISBN 978-80-210-6148-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Když velcí byli ještě malí
Název česky Když velcí byli ještě malí
Název anglicky About the Childhood and Youth of Some Great Scientist
Autoři NOVOTNÝ, Jan.
Vydání 1. vyd. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách, od s. 91-96, 2012.
Nakladatel Press Muni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6148-4
Klíčová slova česky Dětství a mládí talentovaných lidí; rozpoznání a rozvinutí talentů; vliv rodiny a učitelů.
Klíčová slova anglicky Childhood and youth of talented people; recognition and development of talent; influence of family and teachers
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., učo 2603. Změněno: 7. 3. 2013 11:39.
Anotace
Sledujeme rané projevy nadání sedmi velkých vědců: Pascala, Newtona, Gausse, Kovalevské, Sklodowské-Curie, Einsteina a Feynmana. Všímáme si vlivu rodinného prostředí a učitelů na rozpoznání a rozvinutí jejich talentu.
Anotace anglicky
We describe an early demonstrations of gifts of seven great scientist: Pascal, Newton, Gauss, Kovalevska, Sklodowska-Curie, Einstein and Feynman. We devote an attention to the influence of their family milieu and teachers on the recognition and development of their talent.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 12:03