NOVOTNÝ, Jan. Když velcí byli ještě malí (About the Childhood and Youth of Some Great Scientist). In Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1st ed. Brno: Press Muni, 2012. p. 91-96. ISBN 978-80-210-6148-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Když velcí byli ještě malí
Name in Czech Když velcí byli ještě malí
Name (in English) About the Childhood and Youth of Some Great Scientist
Authors NOVOTNÝ, Jan.
Edition 1. vyd. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách, p. 91-96, 2012.
Publisher Press Muni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6148-4
Keywords (in Czech) Dětství a mládí talentovaných lidí; rozpoznání a rozvinutí talentů; vliv rodiny a učitelů.
Keywords in English Childhood and youth of talented people; recognition and development of talent; influence of family and teachers
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., učo 2603. Changed: 7. 3. 2013 11:39.
Abstract
Sledujeme rané projevy nadání sedmi velkých vědců: Pascala, Newtona, Gausse, Kovalevské, Sklodowské-Curie, Einsteina a Feynmana. Všímáme si vlivu rodinného prostředí a učitelů na rozpoznání a rozvinutí jejich talentu.
Abstract (in English)
We describe an early demonstrations of gifts of seven great scientist: Pascal, Newton, Gauss, Kovalevska, Sklodowska-Curie, Einstein and Feynman. We devote an attention to the influence of their family milieu and teachers on the recognition and development of their talent.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:25