SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. (Integrated Science 6. Robinson Today – What to do When… Teacher’s book of inspirations). 1. vydání. Brno: Muni press, 2012. 73 pp. ISBN 978-80-210-5754-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy.
Name (in English) Integrated Science 6. Robinson Today – What to do When… Teacher’s book of inspirations
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. vydání. Brno, 73 pp. 2012.
Publisher Muni press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5754-8
Keywords (in Czech) pracovní listy, metodické listy, integrovaná přírodověda, Robinson, krizové situace, ochrana života, každodenní ochrana života
Keywords in English worksheets, teachers book, integrated science, crisis situation, life protection, everyday security
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Changed: 6. 3. 2013 12:33.
Abstract
Učitelův námětovník obsahuje soubory metodických a pracovních listů k jednotlivým kapitolám textu Integrovaná přírodověda 6 –„Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…“
Abstract (in English)
The methodological handbook consists of set of worksheets for pupils and methological texts for teacher focused on integrated science presented on themes crisis situation, life protection, everyday security.
Links
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUName: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Acronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: South-Moravian Region, By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 04:53