RUBAN, Radek. Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově (Some Comments on Legislation of Legal Acting in Passed Recodificational Concept). In Cofola 2012 - The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 249-261. ISBN 978-80-210-5929-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově
Name in Czech Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově
Name (in English) Some Comments on Legislation of Legal Acting in Passed Recodificational Concept
Authors RUBAN, Radek.
Edition 1. vyd. Brno, Cofola 2012 - The Conference Proceedings. p. 249-261, 13 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5929-0
Keywords (in Czech) jednání, právní jednání, jednání bez právních následků
Keywords in English Act Legal Act Acting in Absence of Legal Impact
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464. Changed: 26/1/2014 11:51.
Abstract
Přijetím rekodifikační osnovy soukromého práva dochází k zásadní změně normativní úpravy subjektivních právních skutečností. Pozornost široké veřejnosti v tomto směru přitahuje především odklon od zavedené legální terminologie, avšak nadcházející koncepce v sobě kromě obměn „estetických“ zahrnuje rovněž zcela zásadní systematické změny. Cílem tohoto příspěvku je na vybrané koncepční změny nové právní úpravy poukázat a odhalit tak slabá místa osnovy v této oblasti.
Abstract (in English)
By the enactment of the civil law recodificational concept, the legislationof subjective legal facts is changed. The heed of the scholars is given mainly to the legal terminology modification; however, the oncoming concept involves also the essential systematical changes, except the “aesthetal” ones. The aim of this paper is to point out some of these systematical changes, and to uncover the weak points of the passed law.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf Licence Creative Commons  File version Ruban, R. 2/1/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 2/1/2014 20:59, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464
Attributes
 

Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
609,8 KB
Hash md5
19ebf2a862e3afcdbacfc65edb5e8060
Uploaded/Created
Thu 2/1/2014 20:59

Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
34,9 KB
Hash md5
a47bec4c32a122a6b818a869962f22ff
Uploaded/Created
Thu 2/1/2014 21:02
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1/4/2023 19:43