RUBAN, Radek. Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově. In Cofola 2012 - The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 249-261. ISBN 978-80-210-5929-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově
Název česky Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově
Název anglicky Some Comments on Legislation of Legal Acting in Passed Recodificational Concept
Autoři RUBAN, Radek.
Vydání 1. vyd. Brno, Cofola 2012 - The Conference Proceedings. od s. 249-261, 13 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5929-0
Klíčová slova česky jednání, právní jednání, jednání bez právních následků
Klíčová slova anglicky Act Legal Act Acting in Absence of Legal Impact
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464. Změněno: 26. 1. 2014 11:51.
Anotace
Přijetím rekodifikační osnovy soukromého práva dochází k zásadní změně normativní úpravy subjektivních právních skutečností. Pozornost široké veřejnosti v tomto směru přitahuje především odklon od zavedené legální terminologie, avšak nadcházející koncepce v sobě kromě obměn „estetických“ zahrnuje rovněž zcela zásadní systematické změny. Cílem tohoto příspěvku je na vybrané koncepční změny nové právní úpravy poukázat a odhalit tak slabá místa osnovy v této oblasti.
Anotace anglicky
By the enactment of the civil law recodificational concept, the legislationof subjective legal facts is changed. The heed of the scholars is given mainly to the legal terminology modification; however, the oncoming concept involves also the essential systematical changes, except the “aesthetal” ones. The aim of this paper is to point out some of these systematical changes, and to uncover the weak points of the passed law.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Ruban, R. 2. 1. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf?info
Vloženo
Čt 2. 1. 2014 20:59, Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464
Atributy
 

Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
609,8 KB
Hash md5
19ebf2a862e3afcdbacfc65edb5e8060
Vloženo
Čt 2. 1. 2014 20:59

Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078845/Radek_Ruban_-_Nekolik_myslenek_k_uprave_pravniho_jednani_v_prijate_rekodifikacni_osnove.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
34,9 KB
Hash md5
a47bec4c32a122a6b818a869962f22ff
Vloženo
Čt 2. 1. 2014 21:02
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 4. 2023 05:03