Informační systém MU
RUBAN, Radek. Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově. In Cofola 2012 - The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 249-261. ISBN 978-80-210-5929-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově
Název česky Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově
Název anglicky Some Comments on Legislation of Legal Acting in Passed Recodificational Concept
Autoři RUBAN, Radek.
Vydání 1. vyd. Brno, Cofola 2012 - The Conference Proceedings. od s. 249-261, 13 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5929-0
Klíčová slova česky jednání, právní jednání, jednání bez právních následků
Klíčová slova anglicky Act Legal Act Acting in Absence of Legal Impact
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464. Změněno: 26. 1. 2014 11:51.
Anotace
Přijetím rekodifikační osnovy soukromého práva dochází k zásadní změně normativní úpravy subjektivních právních skutečností. Pozornost široké veřejnosti v tomto směru přitahuje především odklon od zavedené legální terminologie, avšak nadcházející koncepce v sobě kromě obměn „estetických“ zahrnuje rovněž zcela zásadní systematické změny. Cílem tohoto příspěvku je na vybrané koncepční změny nové právní úpravy poukázat a odhalit tak slabá místa osnovy v této oblasti.
Anotace anglicky
By the enactment of the civil law recodificational concept, the legislationof subjective legal facts is changed. The heed of the scholars is given mainly to the legal terminology modification; however, the oncoming concept involves also the essential systematical changes, except the “aesthetal” ones. The aim of this paper is to point out some of these systematical changes, and to uncover the weak points of the passed law.
Zobrazeno: 24. 3. 2023 00:26