Informační systém MU
RUBAN, Radek. Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově (Some Comments on Legislation of Legal Acting in Passed Recodificational Concept). In Cofola 2012 - The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 249-261. ISBN 978-80-210-5929-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově
Name in Czech Několik myšlenek k úpravě právního jednání v přijaté rekodifikační osnově
Name (in English) Some Comments on Legislation of Legal Acting in Passed Recodificational Concept
Authors RUBAN, Radek.
Edition 1. vyd. Brno, Cofola 2012 - The Conference Proceedings. p. 249-261, 13 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-5929-0
Keywords (in Czech) jednání, právní jednání, jednání bez právních následků
Keywords in English Act Legal Act Acting in Absence of Legal Impact
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D., učo 251464. Changed: 26. 1. 2014 11:51.
Abstract
Přijetím rekodifikační osnovy soukromého práva dochází k zásadní změně normativní úpravy subjektivních právních skutečností. Pozornost široké veřejnosti v tomto směru přitahuje především odklon od zavedené legální terminologie, avšak nadcházející koncepce v sobě kromě obměn „estetických“ zahrnuje rovněž zcela zásadní systematické změny. Cílem tohoto příspěvku je na vybrané koncepční změny nové právní úpravy poukázat a odhalit tak slabá místa osnovy v této oblasti.
Abstract (in English)
By the enactment of the civil law recodificational concept, the legislationof subjective legal facts is changed. The heed of the scholars is given mainly to the legal terminology modification; however, the oncoming concept involves also the essential systematical changes, except the “aesthetal” ones. The aim of this paper is to point out some of these systematical changes, and to uncover the weak points of the passed law.
Displayed: 3. 2. 2023 07:27