DOBEŠOVÁ, Zdeňka a Olga JANÍKOVÁ. Význam měření nitrobřišního tlaku. Sestra. Bratislava: Sanoma magazines Slovakia, 2012, roč. 11, 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-9444.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam měření nitrobřišního tlaku
Název česky Význam měření nitrobřišního tlaku
Název anglicky The importance of measuring intra-abdominal pressure
Autoři DOBEŠOVÁ, Zdeňka a Olga JANÍKOVÁ.
Vydání Sestra, Bratislava, Sanoma magazines Slovakia, 2012, 1335-9444.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nitrobřišní tlak; nitrobřišní hypertenze; břišní perfúzní tlak; břišní kompartment syndrom
Klíčová slova anglicky intra-abdominal pressure; intra-abdominal hypertension; abdominal perfusion pressure; abdominal compartment syndrome
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zdeňka Knechtová, učo 114711. Změněno: 18. 12. 2012 15:49.
Anotace
Při poskytování ošetřovatelské péče v chirurgických oborech se můžeme setkat s problematikou nitrobřišní hypertenze/ břišního kompartment syndromu. V předloženém příspěvku je pozornost věnována měření nitrobřišního tlaku, které napomáhá diagnostice a sledování účinnosti terapie a zastává také významnou roli i v rozvaze nad celkovou prognózou pacienta. Správná technika a dodržování platných doporučení snižují riziko dezinterpretací reálných hodnot. Autoři se proto zaměřily na nejčastější metodu nepřímého měření nitrobřišního tlaku v močovém měchýři.
Anotace anglicky
In providing nursing care in surgery, we may encounter problems of intra-abdominal hypertension / abdominal compartment syndrome. In this paper, attention is given to the measurement of intra-abdominal pressure, which helps to diagnose and monitor the effectiveness of therapy, and holds an important role in the balance of the overall prognosis of the patient. Proper technique and adherence to current guidelines reduce the risk of misinterpretation of real values. The authors therefore focus on the most common method of indirect measurement of intraabdominal pressure in the bladder.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc   Verze souboru Knechtová, Z. 18. 12. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc?info
Vloženo
Út 18. 12. 2012 15:47

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Zdeňka Knechtová, učo 114711
  • osoba PhDr. Olga Suková, učo 66565
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Zdeňka Knechtová, učo 114711
  • osoba PhDr. Olga Suková, učo 66565
Atributy
 

IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
1,3 MB
Hash md5
1b8a0adc14c3dc6067b4a3e8139d7ca6
Vloženo
Út 18. 12. 2012 15:47

IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
497,5 KB
Hash md5
bfcc3368fb72466cdde20bd6cbf897ad
Vloženo
Út 18. 12. 2012 15:47

IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
13,6 KB
Hash md5
59fea30ad2282570b57b136c6fadb11f
Vloženo
Út 18. 12. 2012 15:48
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 2. 2023 13:05