DOBEŠOVÁ, Zdeňka and Olga JANÍKOVÁ. Význam měření nitrobřišního tlaku (The importance of measuring intra-abdominal pressure). Sestra. Bratislava: Sanoma magazines Slovakia, 2012, vol. 11, 7-8, p. 42-43. ISSN 1335-9444.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Význam měření nitrobřišního tlaku
Name in Czech Význam měření nitrobřišního tlaku
Name (in English) The importance of measuring intra-abdominal pressure
Authors DOBEŠOVÁ, Zdeňka and Olga JANÍKOVÁ.
Edition Sestra, Bratislava, Sanoma magazines Slovakia, 2012, 1335-9444.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) nitrobřišní tlak; nitrobřišní hypertenze; břišní perfúzní tlak; břišní kompartment syndrom
Keywords in English intra-abdominal pressure; intra-abdominal hypertension; abdominal perfusion pressure; abdominal compartment syndrome
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Zdeňka Knechtová, učo 114711. Changed: 18/12/2012 15:49.
Abstract
Při poskytování ošetřovatelské péče v chirurgických oborech se můžeme setkat s problematikou nitrobřišní hypertenze/ břišního kompartment syndromu. V předloženém příspěvku je pozornost věnována měření nitrobřišního tlaku, které napomáhá diagnostice a sledování účinnosti terapie a zastává také významnou roli i v rozvaze nad celkovou prognózou pacienta. Správná technika a dodržování platných doporučení snižují riziko dezinterpretací reálných hodnot. Autoři se proto zaměřily na nejčastější metodu nepřímého měření nitrobřišního tlaku v močovém měchýři.
Abstract (in English)
In providing nursing care in surgery, we may encounter problems of intra-abdominal hypertension / abdominal compartment syndrome. In this paper, attention is given to the measurement of intra-abdominal pressure, which helps to diagnose and monitor the effectiveness of therapy, and holds an important role in the balance of the overall prognosis of the patient. Proper technique and adherence to current guidelines reduce the risk of misinterpretation of real values. The authors therefore focus on the most common method of indirect measurement of intraabdominal pressure in the bladder.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc   File version Knechtová, Z. 18/12/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc?info
Uploaded/Created
Tue 18/12/2012 15:47

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Zdeňka Knechtová, učo 114711
  • a concrete person PhDr. Olga Suková, učo 66565
Attributes
 

IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.doc
File type
Word (application/msword)
Size
1,3 MB
Hash md5
1b8a0adc14c3dc6067b4a3e8139d7ca6
Uploaded/Created
Tue 18/12/2012 15:47

IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
497,5 KB
Hash md5
bfcc3368fb72466cdde20bd6cbf897ad
Uploaded/Created
Tue 18/12/2012 15:47

IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078872/IS_Vyznam_mereni_nitrobrisniho_tlaku.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
13,6 KB
Hash md5
59fea30ad2282570b57b136c6fadb11f
Uploaded/Created
Tue 18/12/2012 15:48
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21/1/2022 21:30