Informační systém MU
DOBEŠOVÁ, Zdeňka a Olga JANÍKOVÁ. Význam měření nitrobřišního tlaku. Sestra. Bratislava: Sanoma magazines Slovakia, 2012, roč. 11, 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-9444.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam měření nitrobřišního tlaku
Název česky Význam měření nitrobřišního tlaku
Název anglicky The importance of measuring intra-abdominal pressure
Autoři DOBEŠOVÁ, Zdeňka a Olga JANÍKOVÁ.
Vydání Sestra, Bratislava, Sanoma magazines Slovakia, 2012, 1335-9444.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nitrobřišní tlak; nitrobřišní hypertenze; břišní perfúzní tlak; břišní kompartment syndrom
Klíčová slova anglicky intra-abdominal pressure; intra-abdominal hypertension; abdominal perfusion pressure; abdominal compartment syndrome
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zdeňka Knechtová, učo 114711. Změněno: 18. 12. 2012 15:49.
Anotace
Při poskytování ošetřovatelské péče v chirurgických oborech se můžeme setkat s problematikou nitrobřišní hypertenze/ břišního kompartment syndromu. V předloženém příspěvku je pozornost věnována měření nitrobřišního tlaku, které napomáhá diagnostice a sledování účinnosti terapie a zastává také významnou roli i v rozvaze nad celkovou prognózou pacienta. Správná technika a dodržování platných doporučení snižují riziko dezinterpretací reálných hodnot. Autoři se proto zaměřily na nejčastější metodu nepřímého měření nitrobřišního tlaku v močovém měchýři.
Anotace anglicky
In providing nursing care in surgery, we may encounter problems of intra-abdominal hypertension / abdominal compartment syndrome. In this paper, attention is given to the measurement of intra-abdominal pressure, which helps to diagnose and monitor the effectiveness of therapy, and holds an important role in the balance of the overall prognosis of the patient. Proper technique and adherence to current guidelines reduce the risk of misinterpretation of real values. The authors therefore focus on the most common method of indirect measurement of intraabdominal pressure in the bladder.
Zobrazeno: 22. 1. 2022 21:37