CRHA, Bedřich, Marek SEDLÁČEK, Michal KOŠUT, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 177 s. ISBN 978-80-210-6103-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže
Název česky Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže
Název anglicky Research on the Musical Preferences of University Students
Autoři CRHA, Bedřich (203 Česká republika, garant, domácí), Marek SEDLÁČEK (203 Česká republika, domácí), Michal KOŠUT (203 Česká republika, domácí), Taťána JURČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Markéta PRUDÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 177 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062383
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6103-3
Klíčová slova česky vysokoškolský student; hudební preference; artificiální hudba; nonartificiální hudba; výzkum; hudební styl; hudební žánr
Klíčová slova anglicky university student; musical preferences; serious music; popular music; research; music style; musical genre
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 4. 2013 14:21.
Anotace
Monografie prezentuje a teoreticky reflektuje výsledky rozsáhlého empirického výzkumu (MUNI/A/0885/2011), který v roce 2012 provedl výzkumný tým Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autoři textu zkoumají postoje vysokoškolských studentů vybraných českých univerzit k hudbě artificiální a nonartificiální na základě jejich odpovědí v počítačovém on-line dotazníku, který byl nasazen v kombinaci s poslechovým testem vybraných hudebních stylů a žánrů, což umožnilo vedle hudebních preferencí zjistit, nakolik se respondenti v daných stylech a žánrech skutečně orientují, respektive vyhodnotit míru jejich schopnosti identifikace. Studie tak nepřímo zjišťuje hodnotovou orientaci respondentů a současně provádí evaluaci hudební výchovy na základních a středních školách.
Anotace anglicky
The monograph presents and theoretically reflects the results of an extensive empirical research (MUNI/A/0885/2011), which a research team of the Department of Music at the Faculty of Education of Masaryk University conducted in Brno in 2012. The authors examines the attitudes of the students from the selected Czech universities to the art and popular music on the basis of their answers in the computer on-line questionnaire, which was used in combination with the listening test of selected musical styles and genres, which enabled besides the musical preferences to determine the extent to which respondents actually understand to these styles and genres, respectively assess the degree of their ability to identify them. Indirectly, the study determines the value orientation of respondents and, at the same time, makes the evaluation of music education at elementary and secondary schools.
Návaznosti
MUNI/A/0885/2011, interní kód MUNázev: Hudební preference vysokoškolských studentů (Akronym: hudpreference)
Investor: Masarykova univerzita, Hudební preference vysokoškolských studentů, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 23:54