Informační systém MU
ŠANDEROVÁ, Lucie. Participace rodičů při sociálně právní ochraně dětí. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, Neuveden, Říjen 2012, s. 141-148. ISSN 1804-9095.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Participace rodičů při sociálně právní ochraně dětí
Název česky Participace rodičů při sociálně právní ochraně dětí
Název anglicky Participation of Parents in the Child Protection System
Autoři ŠANDEROVÁ, Lucie.
Vydání Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2012, 1804-9095.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Participace; rodiče; systém sociálně právní ochrany dětí; kooperace; moc; Česká republika
Klíčová slova anglicky Participation; parents; child protection system; child welfare; cooperation; power; Czech Republic
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lucie Růžičková, učo 369192. Změněno: 18. 12. 2012 21:32.
Anotace
Článek se věnuje způsobům, jakým rodiče vnímají, prožívají a vyjednávají participaci při a intervence systému sociálně právní ochrany dětí. Prostřednictvím analýzy kvalitativních výzkumů zaměřených na pohled samotných rodičů ukazuje význam vztahu mezi sociálním pracovníkem a rodičem a mezi systémovým přístupem k rodičům. Způsob, jakým rodiče vnímali sociální pracovníky a sami sebe v různých momentech procesu sociálně právní ochrany dětí, se ukazuje být zásadním faktorem formujícím reakce rodičů na intervence systému (včetně rozhodnutí nespolupracovat). Rodiče, kteří zažili pomáhající, participativní, respektující a relativně spravedlivé intervence, měli tendenci spolupracovat se systémem sociálně právní ochrany dětí. Na základě analýzy výzkumů je doporučeno hledání cest pro pozitivní zapojení rodičů do systému sociálně právní ochrany dětí.
Anotace anglicky
This article explores the ways in which parents perceives, experience and negotiate participation in and interventions of child protection system. Based on review of qualitative studies focused on parents’ views, it shows the importance of worker-parent relationship and system-parent approach. The ways how parents perceive workers and themselves in different moments of child protection processes is shown to be the primary influence shaping parents’ reactions to interventions (including decision not to cooperate).Parents who experienced helpful, participative, respectful and relatively fair interventions tended to cooperate with child protection workers. As a result positive engagement of parents in child protection system is proposed.
Zobrazeno: 20. 5. 2022 23:41