ŠANDEROVÁ, Lucie. Participace rodičů při sociálně právní ochraně dětí (Participation of Parents in the Child Protection System). Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, Neuveden, Říjen 2012, p. 141-148. ISSN 1804-9095.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Participace rodičů při sociálně právní ochraně dětí
Name in Czech Participace rodičů při sociálně právní ochraně dětí
Name (in English) Participation of Parents in the Child Protection System
Authors ŠANDEROVÁ, Lucie.
Edition Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2012, 1804-9095.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Participace; rodiče; systém sociálně právní ochrany dětí; kooperace; moc; Česká republika
Keywords in English Participation; parents; child protection system; child welfare; cooperation; power; Czech Republic
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Růžičková, učo 369192. Changed: 18. 12. 2012 21:32.
Abstract
Článek se věnuje způsobům, jakým rodiče vnímají, prožívají a vyjednávají participaci při a intervence systému sociálně právní ochrany dětí. Prostřednictvím analýzy kvalitativních výzkumů zaměřených na pohled samotných rodičů ukazuje význam vztahu mezi sociálním pracovníkem a rodičem a mezi systémovým přístupem k rodičům. Způsob, jakým rodiče vnímali sociální pracovníky a sami sebe v různých momentech procesu sociálně právní ochrany dětí, se ukazuje být zásadním faktorem formujícím reakce rodičů na intervence systému (včetně rozhodnutí nespolupracovat). Rodiče, kteří zažili pomáhající, participativní, respektující a relativně spravedlivé intervence, měli tendenci spolupracovat se systémem sociálně právní ochrany dětí. Na základě analýzy výzkumů je doporučeno hledání cest pro pozitivní zapojení rodičů do systému sociálně právní ochrany dětí.
Abstract (in English)
This article explores the ways in which parents perceives, experience and negotiate participation in and interventions of child protection system. Based on review of qualitative studies focused on parents’ views, it shows the importance of worker-parent relationship and system-parent approach. The ways how parents perceive workers and themselves in different moments of child protection processes is shown to be the primary influence shaping parents’ reactions to interventions (including decision not to cooperate).Parents who experienced helpful, participative, respectful and relatively fair interventions tended to cooperate with child protection workers. As a result positive engagement of parents in child protection system is proposed.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Sanderova_Lucie_2012_1_.pdf Licence Creative Commons  File version Růžičková, L. 18. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078889/Sanderova_Lucie_2012_1_.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078889/Sanderova_Lucie_2012_1_.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1078889/Sanderova_Lucie_2012_1_.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078889/Sanderova_Lucie_2012_1_.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 18. 12. 2012 21:30

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Lucie Růžičková, učo 369192
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Růžičková, učo 369192
Attributes
 

Sanderova_Lucie_2012_1_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078889/Sanderova_Lucie_2012_1_.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078889/Sanderova_Lucie_2012_1_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
123,2 KB
Hash md5
9adbac2abbaac009b18226b19cdbe715
Uploaded/Created
Tue 18. 12. 2012 21:30

Sanderova_Lucie_2012_1_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078889/Sanderova_Lucie_2012_1_.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078889/Sanderova_Lucie_2012_1_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
29,2 KB
Hash md5
42a1fec905d4c7ab7c01133f2fd24bd7
Uploaded/Created
Tue 18. 12. 2012 21:31
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 17:54