SYSLOVÁ, Zora and Veronika NAJVAROVÁ. Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. (Pre-primary education in the Czech Republic through the lenses of the educational research). Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2012, neuveden, 22(4), p. 490–515, 25 pp. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-4-490.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu.
Name (in English) Pre-primary education in the Czech Republic through the lenses of the educational research
Authors SYSLOVÁ, Zora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Veronika NAJVAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno, Česká pedagogická společnost, 2012, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062396
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490
Keywords (in Czech) předškolní vzdělávání; přehledová studie; pedagogický výzkum
Keywords in English pre-primary education; review paper; educational research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 11. 3. 2013 05:53.
Abstract
Studie přináší přehled témat a empirických výzkumů provedených v oblasti předškolního vzdělávání v České republice v letech 2000–2010. Autorky provedly analýzu výzkumů, které byly ve sledovaném čase publikovány v odborných časopisech a relevantních sbornících. Hlavními cíli předkládané studie bylo analyzovat témata, kterými se výzkum v oblasti předškolního vzdělávání zabýval, a shrnout hlavní poznatky, které takový výzkum přinesl. V závěru studie jsou analyzované výzkumy shrnuty z pohledu obsahového a metodologického.
Abstract (in English)
The study brings an overview of empirical research carried out in the field of pre-primary education in the Czech Republic within the years 2000–2010. The authors analysed research papers published in research journals and relevant conference proceedings. The main aims of the review paper were to analyse topics of the pre-primary school education research and to sum up the main findings. At the end of the paper there is a content and methodological overview of analysed research papers.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.pdf   File version Syslová, Z. 19. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078930/PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078930/PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1078930/PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078930/PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 19. 12. 2012 18:40, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078930/PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078930/PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
255,5 KB
Hash md5
9770e8950aa11835b1188fb08ddecb6e
Uploaded/Created
Wed 19. 12. 2012 18:40

PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078930/PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078930/PedOr12_4_Predskolni_SyslovaNajvarova.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
70,4 KB
Hash md5
5b819e1b49ef837086bd6bd4a0bed813
Uploaded/Created
Wed 19. 12. 2012 18:43
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 8. 2022 02:39