SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – II. Část. (Self-evaluation of kindergarten´s teacher, her proffesional development. – IIst part.). Praha: Dr. Josef Raabe, 2012. 3 pp. Zpravodaj pro mateřské školy, červen/2012. ISSN 1803-6694.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – II. Část.
Name (in English) Self-evaluation of kindergarten´s teacher, her proffesional development. – IIst part.
Authors SYSLOVÁ, Zora.
Edition Praha, 3 pp. Zpravodaj pro mateřské školy, červen/2012, 2012.
Publisher Dr. Josef Raabe
Other information
Original language Czech
Type of outcome Survey and educational texts
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1803-6694
Keywords (in Czech) učitelka mateřské školy; metody sebehodnocení; kritéria; profesní portfolio
Keywords in English kindergartens teacher; methods of self-evaluation, criteria, professional portfolio
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 19. 12. 2012 19:21.
Abstract
Příspěvek navazuje na 1. část a podrobněji se zabývá metodami a kritérii pro sebehodnocení učitelů. Uvádí příklady možných kritérií propojených s definováním kompetencí učitelky mateřské školy. V závěru příspěvku jsou uvedené informace o vedení profesního portfolia.
Abstract (in English)
The contribution follows up the first part and deals with the methods and criteria for teachers’ self-evaluation in details. It shows examples of possible criteria linked with definition of kindergarten teacher’s competencies. In conclusion is stated information about writing the professional portfolio.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zpravodaj_cerven_final2.pdf   File version Syslová, Z. 19. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078939/Zpravodaj_cerven_final2.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078939/Zpravodaj_cerven_final2.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1078939/Zpravodaj_cerven_final2.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1078939/Zpravodaj_cerven_final2.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 19. 12. 2012 19:20, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Attributes
 

Zpravodaj_cerven_final2.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078939/Zpravodaj_cerven_final2.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078939/Zpravodaj_cerven_final2.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
567,5 KB
Hash md5
49c6863150a6559a3c1f30478bc9afe4
Uploaded/Created
Wed 19. 12. 2012 19:20

Zpravodaj_cerven_final2.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1078939/Zpravodaj_cerven_final2.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1078939/Zpravodaj_cerven_final2.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
57,7 KB
Hash md5
341a2778c5bb478d7a6dcb812c39c929
Uploaded/Created
Wed 19. 12. 2012 19:23
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 10. 2022 10:35