KRIŽAN, Viktor, Robert HUDEČEK a Soňa PÁNKOVÁ. Význam hyaluronátu v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica s.r.o., 2012, roč. 16, č. 1, s. 7-12. ISSN 1211-6645.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam hyaluronátu v gynekologii a porodnictví
Název anglicky The importance of hyaluronic acid in gynecology and obstetrics
Autoři KRIŽAN, Viktor (703 Slovensko, garant), Robert HUDEČEK (203 Česká republika, domácí) a Soňa PÁNKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Praktická gynekologie, Brno, Facta Medica s.r.o. 2012, 1211-6645.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30214 Obstetrics and gynaecology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062409
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky hyaluronát; stavební jednotka; imunitní reakce; embryogenéze; karcerogenéze; angiogeneze; regenerace; adheze
Klíčová slova anglicky hyaluronate; building unit; imunity reaction; embryogenesis; cancerogenesis; angiogenesis; regeneration; adhesions
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 25. 2. 2013 06:43.
Anotace
Hyaluronát (kyselina hyaluronová či hyaluronan, HA) je nesulfatovaný glykosaminoglykan, který je nejdůležitější složkou mezibuněčné hmoty. Pro buňky vytváří jakési lešení, bývá zmiňován v kontextu své schopnosti na sebe vázat vodu a přispívat tak k optimalizaci hydratace tkáně. Aktivně se účastní imunologických dějů, ovlivňuje mobilitu a adhezivitu buněk v rámci jejich proliferace a diferenciace, ovlivňuje taky embryogenézu, karcerogenézu, angiogenézu a taky regeneraci a reepitelezaci tkání. Gelová forma 100 % hyaluronové kyseliny představuje vysoce efektivní prostředek k peroperační prevenci adhezivních stavů v reprodukční gynekologii.
Anotace anglicky
Hyaluronate (hyaluronic acid or hyaluronan, HA) is an anionic nonsulfated glycosaminoglycan, the most important part of extracellular matrix. For cells it creates some scaffolding, it is usually mentioned for it is ability to bond with water molecules and this way to help with optimalisation of tissue hydratation. Actively it contributes on imunology processes, affects mobility and adhesivity of the cells in the process of proliferation and diferenciation, it affects also embryogenesis, cancerogenesis, angiogenesis and regeneration and tissue reepithelisation. Form of 100% hyaluronic acis gel represents highly effective tool for postoperative prevention of adhesive processes in reproduction gynaecology.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 07:10