MAREŠ, Miroslav. Paramilitarismus v České republice (Paramilitarism in the Czech Republic). 2012th ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 317 pp. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-297-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Paramilitarismus v České republice
Name (in English) Paramilitarism in the Czech Republic
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2012. vyd. Brno, 317 pp. Politologická řada, 2012.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057961
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7325-297-7
Keywords (in Czech) Paramilitarismus; Česká republika; ozbrojené konflikty
Keywords in English Paramilitarism; Czech Republic; armed conflicts
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 21. 1. 2013 16:51.
Abstract
Tato kniha se zabývá paramilitarismem v České republice. Obsahuje vymezení paramilitarismu, jeho historii v českých zemích, současné státní a nestátní varianty, právní aspekty, perspektivy a jeho komparativní rozměr.
Abstract (in English)
This book deals with paramilitarism in the Czech Republic. It includes definition of paramilitarism, its history in the Czech lands, contemporary governmental and non-governmental variants, legal aspects,perspectvies and comparative dimension of its existence.
Links
GA407/09/0100, research and development projectName: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary Paramilitarism in the Czech Republic in Context of Transnational Development Trends of Political Violence
PrintDisplayed: 6. 7. 2022 17:29