KRAJČOVIČOVÁ, Renata, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Iva VLAŠÍNOVÁ. Mechanizmus implantace embrya (Mechanism of implantation of the embryo). Praktická gynekologie. 2012, vol. 16, No 1, p. 20-26. ISSN 1211-6645.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mechanizmus implantace embrya
Name (in English) Mechanism of implantation of the embryo
Authors KRAJČOVIČOVÁ, Renata (203 Czech Republic, guarantor), Igor CRHA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel VENTRUBA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana ŽÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Iva VLAŠÍNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praktická gynekologie, 2012, 1211-6645.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30214 Obstetrics and gynaecology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062422
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English implantation of the embryo; nidation; implantation rate; infertility factors; embryotransfer; endometriosis; sactosalpinx; polycystic ovary syndrome
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 21. 12. 2012 14:49.
Abstract
trofoblastem a embryem, který vede k uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze. Tento proces probíhá pod vlivem celé řady vnitřních a zevních faktorů, které jsou dodnes pouze nedostatečně objasněny. Hlavní fáze mechanizmu implantace embrya jsou adheze embrya na povrch endometria, interakce buněk endometria a trofoblastu, dále překonání mucinové bariéry a průnik trofoblastu, následuje proliferace a syncytializace trofoblastu a na závěr decidualizace. Práce podává komplexní pohled na možné příčiny poruch implantace, věnuje se jejich diagnostice a léčbě. I po absolvování všech diagnostických kroků zůstává cca 10–20 % z neplodných párů bez jednoznačného odhalení příčiny neplodnosti. Mechanizmy nidace zygoty a jejich poruchy jsou v posledních letech intenzivně studovány zejména při objasňování těchto tzv. nevysvětlitelných sterilit u „zdravých“ párů, u kterých podrobné vyšetření vyloučí účast genetických, anatomických, hormonálních a infekčních faktorů a u nichž dochází k opakovaným neúspěchům transferů tzv. „perfektního“ embrya do dobře připravené děložní sliznice. Zde se otevírá široké pole výzkumu. V literatuře jsou popisovány různá doporučení na zlepšení implantation rate v IVF cyklech, od velice jednoduchých postupů (důkladné vyčištění cervikálního kanálu před embryotransferem, aplikace tokolytik před transferem nebo provedení endometriální biopsie před cyklem IVF) až po postupy vysloveně experimentální (transcervikální aplikace seminální plazmy partnera s cílem stimulovat endometrium před embryotransferem nebo transcervikální transfer genů zodpovědných za implantaci embrya virovými nebo lipozomovými vektory).
Abstract (in English)
The implantation of the embryo is complex and multistage process, which consists of complicated interactions between endometrium, myometrium, trophoblast and embryo. The result is implantation of the fertilized egg into the uterus. This mechanism is under the control of internal and external factors that are not exactly explained yet. Main steps are the adhesion of the embryo on the endometrium surface, the interaction between cells of endometrium and myometrium, overcoming mucins barriers, trophoblast invasion and its proliferations and decidualization. This work gives a comprehensive view of the possible causes of failure in the proces of the implantation, describes the diagnosis and treatment of these failures. We cannot reveal the cause of infertility in 10–20% couples, who undergo the diagnosis process. The mechanism of implantation are intensively investigated especially the unexplained infertility of the healthy couples, who dont have any genetic, anatomical, hormonal or infectious problems and the transfer of the perfect embryo into well-preparated endometrium has repeated failure. Diff erent recommended procedure improving implantation rate in IVF are described in the literature. Some of these methods are very simple (cleaning of the cervical canal before embryotransfer, using uterolytics drugs, the biopsy of the endometrium before ET) some are explicitly experimental (transcervical application of the seminal plasma or transcervical transfers of the genes responsible for the implantation).
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 02:42