ELIÁŠOVÁ, Věra. Necessary Awakenings: Virginia Woolf and World War II. In Theories and Practice: Fourth International Conference in English and American Studies. Universita Tomáše Bati ve Zlíně. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Necessary Awakenings: Virginia Woolf and World War II
Název česky Nezbytná procitnutí: Virginia Woolf and Druhá světová válka
Název anglicky Necessary Awakenings: Virginia Woolf and World War II
Autoři ELIÁŠOVÁ, Věra.
Vydání Theories and Practice: Fourth International Conference in English and American Studies. Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky anglická literatura; modernismus; druhá světová válka; Virginia Woolf
Klíčová slova anglicky English literature; modernism; World War II; Virginia Woolf
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D., učo 111744. Změněno: 4. 2. 2013 16:48.
Anotace
The paper examines the approach of Virginia Woolf to World War II
Anotace česky
Prezentace se zabývala přístupem Virginie Woolfové ke druhé světové válce
Anotace anglicky
The paper examines the approach of Virginia Woolf to World War II
VytisknoutZobrazeno: 17. 8. 2022 00:11