KŘÍŽ, Zdeněk. Model and reality of the democratic soldier in the Czech Republic. In Democratic Civil-Military Relations. Soldiering in 21st Century Europe. 1st ed. London: Routledge, 2012. p. 109-127, 28 pp. Cass Military Studies. ISBN 978-0-415-51646-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Model and reality of the democratic soldier in the Czech Republic
Name in Czech Demokratický voják v České republice:model a realita
Authors KŘÍŽ, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. London, Democratic Civil-Military Relations. Soldiering in 21st Century Europe, p. 109-127, 28 pp. Cass Military Studies, 2012.
Publisher Routledge
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062424
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-0-415-51646-4
Keywords (in Czech) Česká republika; civilně-vojenské vztahy; voják občan
Keywords in English Czech Republic; civil military relations; soldier citizen
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., učo 37415. Changed: 29/1/2013 12:11.
Abstract
During the 1990s, civil-military relations in the Czech Republic gradually approached a state typical of many consolidated democracies. The idea of the soldier-citizen established itself firmly in the mind of the Czech society in the course of the transformation that started in 1989 and has remained there ever since, notwithstanding the later introduction of voluntary recruitment. Nevertheless, the lack of understanding of military values and traditions among young soldiers, the general weak civic identity of Czech soldiers across the age groups, and problems with right-wing extremism in military institutions might indicate weaknesses in the education and training program.
Abstract (in Czech)
Během 90. let se civilně-vojenské vztahy v České republice postupně blížily podobě obvyklé v konsolidovaných demokraciích. Česká armáda je i po zavedení dobrovolné rekrutace budována na občanském principu a tento způsob je společností podporován. Za hlavní problémy civilně vojenských vztahů je možné považovat nedostatečné porozumění vojenským hodnotám a tradicím mladými vojáky, slabou občanskou identitu u českých vojáků a pronikání pravicových extremistů do armády.
PrintDisplayed: 5/2/2023 19:27