BARTOŠ, Ivo. What Is Felbiger Responsible for or Music Education – A Prisoner of the Enlightenment Rationalism Reforms. In Sedláček, Marek. Topical Issues of Contemporary Music Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 6-19. ISBN 978-80-210-6102-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name What Is Felbiger Responsible for or Music Education – A Prisoner of the Enlightenment Rationalism Reforms
Name in Czech Za co může Felbiger aneb Hudební výchova v zajetí reforem osvícenského racionalismu.
Authors BARTOŠ, Ivo (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Topical Issues of Contemporary Music Education, p. 6-19, 14 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Elektronická verze sborníku Topical Issues of Contemporary Music Education
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00067583
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6102-6
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012
UT WoS 000326565400002
Keywords (in Czech) Hudební výchova - Všeobecný školní řád - Felbiger - kognitivní výchova - emocionální zkušenost
Keywords in English Music Education (M. E.) - General School Regulations - Felbiger - cognitive education - emotional experience.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 2. 4. 2014 09:39.
Abstract
The essay recalls the Maria Theresa’s School Reform from 1774–1775 during which music education (M. E.) disappeared from the curriculum of the state-governed elementary schools in the Czech Kingdom. The low prestige of M. E. can be observed at Czech non-music schools even today. To improve the reputation of music education, it is necessary to change its organization and content.
Abstract (in Czech)
Studie připomíná školskou tereziánskou reformu z let 1774–1775, během níž v Českém království zmizela hudební výchova (HV) z výuky ve státem řízeném základním školství. Nízkou prestiž HV pozorujeme na českých nehudebních školách i dnes. K nápravě reputace hudební výchovy je zapotřebí změnit organizaci a náplň HV.
Links
MUNI/A/0885/2011, interní kód MUName: Hudební preference vysokoškolských studentů (Acronym: hudpreference)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:23