Informační systém MU
JANÍKOVÁ, Věra. Sensibilisierung für individuelle Mehrsprachigkeit. Lingua viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2012, roč. 8, č. 15, s. 45-54, 9 s. ISSN 1801-1489.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sensibilisierung für individuelle Mehrsprachigkeit
Název česky Vnímání individuální mnohojazyčnosti
Název anglicky Perception of individual multilingualism
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Lingua viva, České Budějovice, Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2012, 1801-1489.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00057968
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky individuální mnohojazyčnost; didaktika cizích jazyků, případová studie
Klíčová slova anglicky individual multilingualism; methodology of foreign learning and teaching; case study
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 15. 2. 2013 11:50.
Anotace
Die Thematik der Mehrsprachigkeit scheint noch nie so intensiv in politisch-gesellschaftlichen, bildungspolitischen, wirtschaftlichen sowie sprachdidaktischen Diskussionen vertreten gewesen zu sein wie in den letzten Jahrzehnten (vgl. Pohl 2004, S. 6). Dies impliziert, dass die Mehrsprachigkeit ein brennend aktuelles Thema geworden ist, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden muss und mehrere Aspekte enthält. In diesem Beitrag wird auf das Phänomen Mehrsprachigkeit im Sinne der Bewusstmachung von eigener Sprachenbiographie eingegangen, die als einer der ersten Schritte auf dem Weg zum Erreichen der mehrsprachigen Kompetenz im schulischen Fremdsprachenunterricht gedacht wird. Neben der Begriffspräzisierung im Bereich der individuellen Mehrsprachigkeit werden hier Teilergebnisse einer Fallstudie präsentiert, die als Inspiration für methodische Verfahren in den Seminaren zur Mehrsprachigkeits- bzw. Tertiärsprachendidaktik in der Aus- sowie Fortbildung von Fremdsprachenlehrer/-innen dienen könnten.
Anotace česky
Mnohojazyčnost se v současnosti stává významným společenským tématem, odráží se v politice, ekonomice, jazykové politice, vzdělávání i cizojazyčné výuce. Příspěvek se zabývá konceptem individuální mnohojazyčnosti se zřetelem k reflexi vlastní jazykové biografie, která může významným způsobem přispět k uvědomělému rozvoji vícejazyčné kompetence v rámci cizojazyčné výuky. Vedle vymezení pojmu individuální mnohojazyčnost jsou zde představeny dílčí výsledky případové studie, kterých lze využít v oborově didaktickém modulu zaměřeném na výuku dalšího cizího jazyka v pregraduální přípravě učitelů cizích jazyků i v seminářích dalšího vzdělávání.
Anotace anglicky
Multilingualism is now becoming an important social issue, reflected in politics, economics, language policy, education and foreign language teaching. This paper deals with the concept of individual multilingualism with respect to the reflection of ones own language biography, which can contribute significantly to the conscious development of the skill of multilingualism in foreign language teaching. Besides the definition of individual multilingualism, partial results of a case study are presented which can be used in field-oriented didactic module for classes of another foreign language in undergraduate foreign language teacher training seminars and continuing education.
Návaznosti
GAP407/11/0321, projekt VaVNázev: Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Investor: Grantová agentura ČR, Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Zobrazeno: 15. 8. 2022 23:37