JANÍKOVÁ, Věra. Sensibilisierung für individuelle Mehrsprachigkeit (Perception of individual multilingualism). Lingua viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2012, vol. 8, No 15, p. 45-54, 9 pp. ISSN 1801-1489.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sensibilisierung für individuelle Mehrsprachigkeit
Name in Czech Vnímání individuální mnohojazyčnosti
Name (in English) Perception of individual multilingualism
Authors JANÍKOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Lingua viva, České Budějovice, Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2012, 1801-1489.
Other information
Original language German
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00057968
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) individuální mnohojazyčnost; didaktika cizích jazyků, případová studie
Keywords in English individual multilingualism; methodology of foreign learning and teaching; case study
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Changed: 15. 2. 2013 11:50.
Abstract
Die Thematik der Mehrsprachigkeit scheint noch nie so intensiv in politisch-gesellschaftlichen, bildungspolitischen, wirtschaftlichen sowie sprachdidaktischen Diskussionen vertreten gewesen zu sein wie in den letzten Jahrzehnten (vgl. Pohl 2004, S. 6). Dies impliziert, dass die Mehrsprachigkeit ein brennend aktuelles Thema geworden ist, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden muss und mehrere Aspekte enthält. In diesem Beitrag wird auf das Phänomen Mehrsprachigkeit im Sinne der Bewusstmachung von eigener Sprachenbiographie eingegangen, die als einer der ersten Schritte auf dem Weg zum Erreichen der mehrsprachigen Kompetenz im schulischen Fremdsprachenunterricht gedacht wird. Neben der Begriffspräzisierung im Bereich der individuellen Mehrsprachigkeit werden hier Teilergebnisse einer Fallstudie präsentiert, die als Inspiration für methodische Verfahren in den Seminaren zur Mehrsprachigkeits- bzw. Tertiärsprachendidaktik in der Aus- sowie Fortbildung von Fremdsprachenlehrer/-innen dienen könnten.
Abstract (in Czech)
Mnohojazyčnost se v současnosti stává významným společenským tématem, odráží se v politice, ekonomice, jazykové politice, vzdělávání i cizojazyčné výuce. Příspěvek se zabývá konceptem individuální mnohojazyčnosti se zřetelem k reflexi vlastní jazykové biografie, která může významným způsobem přispět k uvědomělému rozvoji vícejazyčné kompetence v rámci cizojazyčné výuky. Vedle vymezení pojmu individuální mnohojazyčnost jsou zde představeny dílčí výsledky případové studie, kterých lze využít v oborově didaktickém modulu zaměřeném na výuku dalšího cizího jazyka v pregraduální přípravě učitelů cizích jazyků i v seminářích dalšího vzdělávání.
Abstract (in English)
Multilingualism is now becoming an important social issue, reflected in politics, economics, language policy, education and foreign language teaching. This paper deals with the concept of individual multilingualism with respect to the reflection of ones own language biography, which can contribute significantly to the conscious development of the skill of multilingualism in foreign language teaching. Besides the definition of individual multilingualism, partial results of a case study are presented which can be used in field-oriented didactic module for classes of another foreign language in undergraduate foreign language teacher training seminars and continuing education.
Links
GAP407/11/0321, research and development projectName: Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 15:06