Informační systém MU
BURGR, Rudolf. Obsah a forma – vybrané aspekty proměny českých deníků. In Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 121-151. ISBN 978-80-210-5825-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obsah a forma – vybrané aspekty proměny českých deníků
Název anglicky The Content and the Form – Selected Aspects of Czech Dailies Transformation
Autoři BURGR, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média, od s. 121-151, 31 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00062462
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5825-5
Klíčová slova česky forma; obsah; rubrika; čtenářské téma; čtenářská relevance; zpravodajská hodnota; layout; noviny; zpravodajský web; design; vizualizace; publikační systém; redakční systém; publikační platforma; distribuční kanál
Klíčová slova anglicky form; content; column; reader’s topic; reader’s relevence; news value; layout; newspaper; news web; design; visualization; content management system; CMS; publishing platform; distribution channel
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D., učo 33372. Změněno: 14. 3. 2013 17:34.
Anotace
V kapitole "Obsah a forma - vybrané aspekty proměny českých deníků" se upozorňuje na to, že vydavatelé se snaží snížit pokles prodeje a dopad konkurence digitálních a online médií zaváděním změn ve formě a obsahu novin. Dávají přednost tématům, která zvyšují prodej. Existence sesterských zpravodajských webů také ovlivňuje obsah českých deníků. Pokud jde o formu, hlavním trendem je vizualizace. Fotografie a tituly se zvětšují, stránky jsou uspořádány lépe, a grafické prvky zvyšují orientaci čtenářů. Rozvoj publikačních a komunikačních technologií přináší nové možnosti distribuce - například všechny české noviny nabízejí stahovatelný obsah do mobilních zařízení.
Anotace anglicky
The chapter “The Content and the Form – Selected Aspects of Czech Dailies Transformation” points out that publishers try to reduce the decrease in circulation and impacts of the digital and online media competition by introducing changes into design and content of the newspapers. They prefer topics that increase sales. The existence of sister news webs also influence the content of Czech dailies. As far as the form is concerned, the main trend is visualization. Pictures and titles have grown bigger, the layout is arranged better, and graphical features enhancing readers’ orientation appear. The development of communication technologies is important – for example, all newspapers of the Czech quality press offer downloadable content.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, interní kód MUNázev: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Akronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Zobrazeno: 1. 4. 2023 19:04