BURGR, Rudolf. Obsah a forma – vybrané aspekty proměny českých deníků (The Content and the Form – Selected Aspects of Czech Dailies Transformation). In Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 121-151. ISBN 978-80-210-5825-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obsah a forma – vybrané aspekty proměny českých deníků
Name (in English) The Content and the Form – Selected Aspects of Czech Dailies Transformation
Authors BURGR, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média, p. 121-151, 31 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062462
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5825-5
Keywords (in Czech) forma; obsah; rubrika; čtenářské téma; čtenářská relevance; zpravodajská hodnota; layout; noviny; zpravodajský web; design; vizualizace; publikační systém; redakční systém; publikační platforma; distribuční kanál
Keywords in English form; content; column; reader’s topic; reader’s relevence; news value; layout; newspaper; news web; design; visualization; content management system; CMS; publishing platform; distribution channel
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D., učo 33372. Changed: 14. 3. 2013 17:34.
Abstract
V kapitole "Obsah a forma - vybrané aspekty proměny českých deníků" se upozorňuje na to, že vydavatelé se snaží snížit pokles prodeje a dopad konkurence digitálních a online médií zaváděním změn ve formě a obsahu novin. Dávají přednost tématům, která zvyšují prodej. Existence sesterských zpravodajských webů také ovlivňuje obsah českých deníků. Pokud jde o formu, hlavním trendem je vizualizace. Fotografie a tituly se zvětšují, stránky jsou uspořádány lépe, a grafické prvky zvyšují orientaci čtenářů. Rozvoj publikačních a komunikačních technologií přináší nové možnosti distribuce - například všechny české noviny nabízejí stahovatelný obsah do mobilních zařízení.
Abstract (in English)
The chapter “The Content and the Form – Selected Aspects of Czech Dailies Transformation” points out that publishers try to reduce the decrease in circulation and impacts of the digital and online media competition by introducing changes into design and content of the newspapers. They prefer topics that increase sales. The existence of sister news webs also influence the content of Czech dailies. As far as the form is concerned, the main trend is visualization. Pictures and titles have grown bigger, the layout is arranged better, and graphical features enhancing readers’ orientation appear. The development of communication technologies is important – for example, all newspapers of the Czech quality press offer downloadable content.
Links
CZ.1.07/2.2.00/07.0458, interní kód MUName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra žurnalistiky (Acronym: Inovace pro praxi - žurnalistika)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Innovation for praxis - Journalism, 2.2 Higher education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Nove_trendy_v_mediich_I.pdf Licence Creative Commons  File version Burgr, R. 31. 12. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1079586/Nove_trendy_v_mediich_I.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1079586/Nove_trendy_v_mediich_I.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1079586/Nove_trendy_v_mediich_I.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1079586/Nove_trendy_v_mediich_I.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 31. 12. 2012 16:21, Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Ing. Rudolf Burgr, Ph.D., učo 33372
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Rudolf Burgr, Ph.D., učo 33372
Attributes
 

Nove_trendy_v_mediich_I.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1079586/Nove_trendy_v_mediich_I.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1079586/Nove_trendy_v_mediich_I.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
18,1 MB
Hash md5
685423eef4ad3673209d7f71eac90506
Uploaded/Created
Mon 31. 12. 2012 16:21

Nove_trendy_v_mediich_I.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1079586/Nove_trendy_v_mediich_I.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1079586/Nove_trendy_v_mediich_I.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
626,6 KB
Hash md5
30fa50d100db6c00f689c6c5e40010cf
Uploaded/Created
Mon 31. 12. 2012 16:46
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24. 3. 2023 17:22