BINDEROVÁ, Radka. Využití keyboardů v hodinách hudební výchovy (The Use of Keyboards in Music Education). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 8, No 1, p. 7-16, 9 pp. ISSN 1803-1331.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití keyboardů v hodinách hudební výchovy
Name (in English) The Use of Keyboards in Music Education
Authors BINDEROVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1803-1331.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062465
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Keyboard; průzkum; hudební výchova; srovnání; elektronické klávesové nástroje; elektronické nástroje; technologie v hudební výchově
Keywords in English Keyboard; exploration; music education; comparison; electronic instruments; electronic keyboards; technology in music education
Changed by Changed by: Mgr. Radka Binderová, Ph.D., učo 209724. Changed: 3. 3. 2013 19:48.
Abstract
Článek je zaměřen na využívání keyboardů v hodinách hudební výchovy na základní škole a porovnává data získané z výzkumu autorky uskutečněného v roce 2005 se současným stavem.
Abstract (in English)
The article focuses on the use of keyboards in school music lessons at primary school and it compares data from a survey conducted by the author in 2005 with the current situation.
Links
MUNI/A/1025/2009, interní kód MUName: Výzkum využití multimediálnich technologií v hudební výchově (Acronym: Hudmédia)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 18:54