Informační systém MU
VAŇKOVÁ, Šárka. CLIL jako jedna z inovativních metod v současném vzdělávání (CLIL as an Innovative Method in Contemporary Education). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 8, No 1, p. 31-38. ISSN 1803-1331.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CLIL jako jedna z inovativních metod v současném vzdělávání
Name (in English) CLIL as an Innovative Method in Contemporary Education
Authors VAŇKOVÁ, Šárka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1803-1331.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062466
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) CLIL; hudební výchova; pedagog; výzkum
Keywords in English CLIL; music education; teacher; research
Changed by Changed by: Mgr. Šárka Dostálová, Ph.D., učo 220747. Changed: 21. 3. 2013 19:44.
Abstract
CLIL jako metoda integrace cizího jazyka do odborného nejazykového předmětu se stává jedním z dnešních trendů zahraničního i českého vzdělávání. Text pojednává o CLILu v hudební výchově, poskytuje srovnání současných výzkumů a hodnotí výhody a nevýhody této inovativní metody. Jedná se o původní výsledky výzkumu autorky.
Abstract (in English)
CLIL as a method of an integration of foreign language into non-language school subject is becoming one of today's trends in education. The text deals with CLIL in music education, provides a comparison of current researches and evaluates advantages and disadvantages of this innovative method.
Displayed: 1. 2. 2023 09:43