TRNOVÁ, Eva. Testování vybraných dovedností žáků v chemii (Testing of Selected Students Skills in Chemistry). In doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. p. 166 - 171. ISBN 978-80-8082-541-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Testování vybraných dovedností žáků v chemii
Name in Czech Testování vybraných dovedností žáků v chemii
Name (in English) Testing of Selected Students Skills in Chemistry
Authors TRNOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trnava, Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, p. 166 - 171, 6 pp. 2012.
Publisher Trnavská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00057975
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-8082-541-6
Keywords (in Czech) hodnocení; přírodovědné kompetence; dovednosti žáků
Keywords in English assessment; science compentency; students skills
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Eva Trnová, PhD., učo 26136. Changed: 3. 4. 2013 21:33.
Abstract
Dovednosti žáků a hodnocení jejich úrovně byly vždy diskutovanou otázkou. Představujeme ukázku testu, ve kterém jsme testovali dovednosti žáků v oblasti chemie a dílčí výsledky tohoto testu. Prezentované výsledky byly získány v rámci výzkumného projektu GAČR "Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy", jehož cílem je zjistit úroveň vybraných dovedností v klíčových obdobích vzdělávání na konci pátého a devátého ročníku, ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia a septimě osmiletého gymnázia.
Abstract (in English)
Students skills and assessment of their level have always been a discussed issue. We are presenting a sample test in our contribution, where we have tested students skills in chemistry and we are presenting the results of this test. Reported data were obtained within a research project GACR "Students skills in biology, geography and chemistry: research on intended, realized and acquired curriculum in curricular reform implementation phase", dealing with skills of students in the 9th grade of lower secondary schools.
Links
GAP407/10/0514, research and development projectName: Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy
Investor: Czech Science Foundation, Pupils’ skills in biology, geography and chemistry: research into planned, realized and achieved curriculum in implementation phase of curricular reform
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:54