Informační systém MU
DIFUMATO, Matteo. České divadlo po r. 2004 aneb Od avataru k virtualitě (Czech theatre after 2004 or From avatar to virtuality). Brno: FF MU, 2012. 133 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name České divadlo po r. 2004 aneb Od avataru k virtualitě
Name in Czech České divadlo po r. 2004 aneb Od avataru k virtualitě
Name (in English) Czech theatre after 2004 or From avatar to virtuality
Authors DIFUMATO, Matteo.
Edition Brno, 133 pp. 2012.
Publisher FF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) České divadlo Česko rok 2004 ekonomie divadla kultura dramatik dramatikové dramatici dramaturgie autor autoři hra divadelní
Keywords in English Czech theatre after year 2004 economy of theatre culture dramatic dramatics author authors playwriter playwriters scenary play
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 29/4/2013 13:15.
Abstract
Autor se pokouší ve třech jednotlivých částech nastínit problematiku financování a obsahu divadla včetně autorské dramaturgie po vstupu Česka do Evropské unie (tedy po r. 2004). Stručně se zabývá možnostmi ekonomie kultury před tímto obdobím a srovnává je s aktuálními tendencemi. Dochází k překvapivým závěrům. Posléze se ve druhé části pod drobnohledem kritiky zamýšlí nad podílem autorství a jeho kvalitou v českých končinách, a to s přihlédnutím k evropským vlivům. Své obzory uzavírá v poslední kapitole, připojené jako příloha, v tématu letmého naznačení praktik a přístupů ke psaní dramatických děl dle neověřených koncepcí s přesahem do oblasti divadelní antropologie a teatrologie.
Abstract (in English)
Author tries to find relation ships between financement of culture and theatre regards to phenomen of Czech author theatre (playwriters, dramaturgy). Last past of work is dedicated into innovative modes of playwriting.
Displayed: 6/10/2022 12:58