POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické otoky na dolních končetinách a jejich důsledky (Chronic lower limb edema and its consequences). Interní medicína pro praxi. 2012, vol. 14, No 10, p. 373-377. ISSN 1212-7299.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Chronické otoky na dolních končetinách a jejich důsledky
Name (in English) Chronic lower limb edema and its consequences
Authors POSPÍŠILOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Interní medicína pro praxi, 2012, 1212-7299.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30216 Dermatology and venereal diseases
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062472
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English phlebedema; lymphedema; lipedema
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 1/1/2013 23:28.
Abstract
Otoky dolních končetin mohou být projevem mnoha patofyziologických stavů, na jejichž rozvoji se podílí celá řada faktorů, které ovlivňují hemodynamickou situaci mezi vaskulárním řečištěm a intersticiem. Jsou častým problémem, se kterým pacienti přicházejí k lékaři. Chronické otoky dolních končetin mohou souviset s celkovými onemocněními nebo mohou mít příčinu lokální, omezenou pouze na dolní končetiny. K nejčastějším chronickým otokům dolních končetin, z hlediska dermatologa, náleží flebedém, lymfedém a lipedém. Vzhledem k tomu, že se jedná o otoky chronické, většinou progredující, bývají spojeny s řadou komplikací, s nepříjemnými subjektivními pocity, mnohdy s trvalými následky, které výrazně snižují kvalitu života postiženého jedince.
Abstract (in English)
Lower limb edema can be a manifestation of many pathophysiological conditions in the development of which a number of factors are involved that affect the pressure balance between the vascular bed and the interstitium. It is a common complaint of patients for which they see a physician. Chronic lower limb edema may be associated with systemic disease or may have a local cause, confined only to the lower limbs. From a dermatologist’s viewpoint, chronic lower limb edema is most commonly represented by hyperosmolar edema: phlebedema, lymphedema, and lipedema. Given the fact that this type of edema is chronic and mostly progressive, it tends to be associated with a number of complications, subjective feelings of discomfort, and often permanent sequelae that significantly reduce the quality of life of the person affected.
PrintDisplayed: 6/7/2022 06:37