Informační systém MU
POSPÍŠILOVÁ, Alena. Chronické otoky na dolních končetinách a jejich důsledky. Interní medicína pro praxi. 2012, roč. 14, č. 10, s. 373-377. ISSN 1212-7299.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chronické otoky na dolních končetinách a jejich důsledky
Název anglicky Chronic lower limb edema and its consequences
Autoři POSPÍŠILOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Interní medicína pro praxi, 2012, 1212-7299.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30216 Dermatology and venereal diseases
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062472
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky phlebedema; lymphedema; lipedema
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 1. 1. 2013 23:28.
Anotace
Otoky dolních končetin mohou být projevem mnoha patofyziologických stavů, na jejichž rozvoji se podílí celá řada faktorů, které ovlivňují hemodynamickou situaci mezi vaskulárním řečištěm a intersticiem. Jsou častým problémem, se kterým pacienti přicházejí k lékaři. Chronické otoky dolních končetin mohou souviset s celkovými onemocněními nebo mohou mít příčinu lokální, omezenou pouze na dolní končetiny. K nejčastějším chronickým otokům dolních končetin, z hlediska dermatologa, náleží flebedém, lymfedém a lipedém. Vzhledem k tomu, že se jedná o otoky chronické, většinou progredující, bývají spojeny s řadou komplikací, s nepříjemnými subjektivními pocity, mnohdy s trvalými následky, které výrazně snižují kvalitu života postiženého jedince.
Anotace anglicky
Lower limb edema can be a manifestation of many pathophysiological conditions in the development of which a number of factors are involved that affect the pressure balance between the vascular bed and the interstitium. It is a common complaint of patients for which they see a physician. Chronic lower limb edema may be associated with systemic disease or may have a local cause, confined only to the lower limbs. From a dermatologist’s viewpoint, chronic lower limb edema is most commonly represented by hyperosmolar edema: phlebedema, lymphedema, and lipedema. Given the fact that this type of edema is chronic and mostly progressive, it tends to be associated with a number of complications, subjective feelings of discomfort, and often permanent sequelae that significantly reduce the quality of life of the person affected.
Zobrazeno: 2. 7. 2022 00:42