SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Adéla ZEMANOVÁ a Jiří BURŠÍK. PHASE DIAGRAM PREDICTION AND PARTICLE CHARACTERISATION OF Sn-Ag NANO ALLOY FOR LOW MELTING POINT LEAD-FREE SOLDERS. Journal of Mining and Metallurgy B. Bor, Serbia: Faculty of Metallurgy, University Bor, 2012, roč. 48, č. 3, s. 419-425. ISSN 1450-5339. doi:10.2298/JMMB120121032S.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PHASE DIAGRAM PREDICTION AND PARTICLE CHARACTERISATION OF Sn-Ag NANO ALLOY FOR LOW MELTING POINT LEAD-FREE SOLDERS
Název česky Predikce fázového diagramu a charakterizace Ag-Sn nanoslitin pro nízkotavné pájky bez olova
Autoři SOPOUŠEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VŘEŠŤÁL (203 Česká republika, domácí), Adéla ZEMANOVÁ (203 Česká republika) a Jiří BURŠÍK (203 Česká republika).
Vydání Journal of Mining and Metallurgy B, Bor, Serbia, Faculty of Metallurgy, University Bor, 2012, 1450-5339.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Srbsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Paper Ag-Sn nano URL
Impakt faktor Impact factor: 1.435
Kód RIV RIV/00216224:14740/12:00057978
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.2298/JMMB120121032S
UT WoS 000314056000013
Klíčová slova česky cín stříbro nanočástice termická analýza DSC TEM SEM CALPHAD
Klíčová slova anglicky tin silver nanoparticle thermal analysis DSC TEM SEM CALPHAD
Štítky ok, rivok, SnAg nanoparticle CALPHAD
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 11. 4. 2013 16:05.
Anotace
SnAg nanoparticles (SnAg NPs) were prepared by wet synthesis. The chemical composition of the SnAg NPs was messured by inductively coupled plasma - mass spectrometry. The prepared fine powder samples were characterized by electron microscopic technique (SEM) and thermal analysis (DSC). The nanoparticles with different size were obtained. The size dependent melting point depression (MPD) of the SnAg NPs was determined experimentally. The size dependent phase diagram of the SnAg alloy was calculated using CALPHAD method, which has been extended to describe the surface energy of SnAg nanoparticles. The same approach was used for SnAg eutectic MPD calculations. The own experimental and theoretical results were compared with the data of the other authors. The satisfactory agreement was found.
Anotace česky
Sn-Ag nanočástice (SnAg NP) byly připraveny mokrou syntézou.Chemické složení SnAg NP bylo stanoveno metodou ICP-MS. Připravené vzorky nanočástic byly charakterizovány metodami elektronové spektroskopie (SEM) a termickou analýzou (DSC). Byly syntetizovány nanočástice s různou velikostí. Závislost bodu tání nanočástic na jejich velikosti byla stanovena experimentálně. Teplota tání nanočástic AgSn byla také vypočtena teoreticky metodou CALPHAD, která byla rozšířena o popis povrchové energie nanočástic.Vlastní experimentální a teoretické výsledky byly porovnány s údaji jiných autorů. Porovnání prokázalo uspokojivou shodu.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
GA106/09/0700, projekt VaVNázev: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Investor: Grantová agentura ČR, Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
LD11046, projekt VaVNázev: Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření. (Akronym: PHADINANOAL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 14:00