RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (příklad užití kvalitativní metodologie pro oblast didaktiky dějepisu). In I mlčení je lež. Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise (konference a didaktický seminář). 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (příklad užití kvalitativní metodologie pro oblast didaktiky dějepisu)
Název anglicky Educational potential of thematic cooperative education programmes (example of using qualitative methodology for the area of didactics of history)
Autoři RODRIGUEZOVÁ, Veronika.
Vydání I mlčení je lež. Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise (konference a didaktický seminář), 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výukový program; tematická kooperativní výuka; živý obraz; zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky educational programme; thematic cooperative education; still picture; grounded theory
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Změněno: 4. 1. 2013 16:46.
Anotace
Příspěvek představil příklad užití kvalitativní metodologie jako nástroje výzkumu v oblasti oborové didaktiky.
Anotace anglicky
The article presented an example of use of a qualitative methodology as a research tool in the domain didactics of history.
VytisknoutZobrazeno: 5. 2. 2023 16:27