RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (příklad užití kvalitativní metodologie pro oblast didaktiky dějepisu) (Educational potential of thematic cooperative education programmes (example of using qualitative methodology for the area of didactics of history)). In I mlčení je lež. Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise (konference a didaktický seminář). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky (příklad užití kvalitativní metodologie pro oblast didaktiky dějepisu)
Name (in English) Educational potential of thematic cooperative education programmes (example of using qualitative methodology for the area of didactics of history)
Authors RODRIGUEZOVÁ, Veronika.
Edition I mlčení je lež. Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise (konference a didaktický seminář), 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výukový program; tematická kooperativní výuka; živý obraz; zakotvená teorie
Keywords in English educational programme; thematic cooperative education; still picture; grounded theory
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Changed: 4. 1. 2013 16:46.
Abstract
Příspěvek představil příklad užití kvalitativní metodologie jako nástroje výzkumu v oblasti oborové didaktiky.
Abstract (in English)
The article presented an example of use of a qualitative methodology as a research tool in the domain didactics of history.
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 02:40