VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra. Analysis of Teacher's Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education. In 3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of Teacher's Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education
Název česky Analýza subjektivních teorií učitele o biofilně orientovaném vzdělávání
Název anglicky Analysis of Teacher's Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education
Autoři VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra.
Vydání 3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2012.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Biofilní orientace vzdělávání, učitel, subjektivní teorie, výzkum
Klíčová slova anglicky Biophiled orientation of education; teacher; subjective theory; research
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D., učo 319967. Změněno: 26. 3. 2013 12:22.
Anotace
On this conference I presented the subjective theories of teacher and his degree of inclination to biophiled concept of education. In a broader sense, it is focused on the teacher's understanding and thinking about man and his place in the world. The contribution defines the theoretical framework, presents research from which we draw and describes the research methodology focused on the mentioned issue. Also I present the criteria of biophiled orientation of education. The conclusion is devoted to the research results, which showed to the teacher’s biophiled orientation.
Anotace česky
Na této konferenci jsem prezentovala subjektvní teorie učitele a jeho míru inklinace k biofilní orientaci vzdělávání. V širším smyslu, byla přednáška zaměřěna na učitelovo chápání a přemýšlení o člověku a jeho místě ve světě. Příspěvek předstvil teoretickým rámec, prezentoval výzkumu, ze kterých práce vychází a popsal výzkumnou metodologii zaměřenou na již zmíněnou problematiku. Zároveň jsem prezentovala kritéria biofilně orientovaného vzdělávání. Závěr byl věnován výsledkům výzkumu, které ukázaly na učitelovu propřírodní orientaci.
Anotace anglicky
On this conference I presented the subjective theories of teacher and his degree of inclination to biophiled concept of education. In a broader sense, it is focused on the teacher's understanding and thinking about man and his place in the world. The contribution defines the theoretical framework, presents research from which we draw and describes the research methodology focused on the mentioned issue. Also I present the criteria of biophiled orientation of education. The conclusion is devoted to the research results, which showed to the teacher’s biophiled orientation.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:51