ŠEVČÍKOVÁ, Sabina, Luboš NOVÁK, Lenka KUBICZKOVÁ, Elena Vladimirovna DEMENTYEVA, Lucie ŘÍHOVÁ a Roman HÁJEK. Molekulární podstata Waldenströmovy makroglobulinemie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 413-420. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Molekulární podstata Waldenströmovy makroglobulinemie
Název anglicky Molecular Basis of Waldenström Macroglobulinemia
Autoři ŠEVČÍKOVÁ, Sabina (203 Česká republika, domácí), Luboš NOVÁK (203 Česká republika, domácí), Lenka KUBICZKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Elena Vladimirovna DEMENTYEVA (643 Rusko, domácí), Lucie ŘÍHOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Roman HÁJEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00057985
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Waldenströmova makroglobulinemie; IL-6; SDF-1; PLyS; PI3K/Akt; NF-kappaB; JAK/STAT
Klíčová slova anglicky Waldenström macroglobulinemia; IL-6; SDF-1; PLyS; PI3K/Akt; NF-kappaB; JAK/STAT
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Anna Potáčová, Ph.D., učo 44190. Změněno: 15. 2. 2013 09:43.
Anotace
Waldenströmova makroglobulinemie je raritní lymfoproliferativní onemocnění ze skupiny lymfomů vyskytující se s četností asi tří případů na milion osob. Podíl na všech krevních nádorových onemocněních je 1 až 2 %. Toto onemocnění je charakterizováno infiltrací kostní dřeně klonálními B lymfocyty a přítomností monoklonálního imunoglobulinu třídy IgM v séru. Waldenströmova makroglobulinemie stále zůstává nevyléčitelným onemocněním s mediánem přežití 5 let. Molekulární podstata onemocnění je neobjasněná, i když delece 6q, trizomie chromozomů 4 a 8, delece 13q a zvýšená exprese IL-6 se zdají být typické pro toto onemocnění. Nejvýznamnějšími změnami na úrovni mikroRNA se zdají být zvýšená exprese miR-155 a snížená exprese miR-9*. Souhrn současných znalostí o molekulární podstatě WM je předmětem této práce.
Anotace anglicky
Waldenström macroglobulinemia is a rare lymphoproliferative disease that is currently clasified into lymphomas with incidence of 3 cases per million. This disease comprises about 1–2% of hematological malignancies and is characterized by infiltration of malignant B cells into the bone marrow and presence of monoclonal immunoglobulin IgM in serum. WM is still an incurable disease with median survival of 5 years. Molecular basis of this disease remains unclear even though deletion of 6q, trisomy of chromosomes 4 and 8, deletion of 13q and increased expression of IL-6 seem to be typical for this disease. The most important changes of microRNA are increased expression of miR-155 and decreased expression of miR-9*. This work aims to describe current knowledge about the molecular basis of this disease.
Návaznosti
GAP304/10/1395, projekt VaVNázev: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Grantová agentura ČR, Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
MSM0021622434, záměrNázev: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
NT11154, projekt VaVNázev: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu
NT13190, projekt VaVNázev: Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
VytisknoutZobrazeno: 9. 2. 2023 07:14