STANĚK, Rostislav a Michal KVASNIČKA. Access Pricing Under Imperfect Competition Reconsidered. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 223-234. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/v10135-012-0012-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Access Pricing Under Imperfect Competition Reconsidered
Název česky Nové posouzení ocenění přístupu do sítě při nedokonalé konkurenci
Autoři STANĚK, Rostislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Michal KVASNIČKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno, Masaryk University, 2012, 1213-2446.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW článek na webu časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00062497
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.2478/v10135-012-0012-8
UT WoS 000446803200002
Klíčová slova česky regulace; second-best optimální cena za přístup do sítě; monopol; Cournotův oligopol
Klíčová slova anglicky regulation; second-best optimal access charge; monopoly; Cournot oligopoly
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., učo 847. Změněno: 6. 3. 2013 12:02.
Anotace
This paper claims that Onemli’s results published in “Access Pricing under Imperfect Competition”, Review of Economic Perspectives, 2012, are incorrect. Contrary to Onemli, we claim that in an industry, where a monopoly incumbent produces a key input used by itself and its competitors on a downstream market which is Cournot oligopoly, the regulator should set the second-best access charge such that the incumbent’s total profit is zero if the first-best access charge is not feasible. The competitors’ ability to produce the key input themselves does not change the outcome since no competitor chooses to use this option under this regulation. We also discuss some limitations of the Onemli’s model.
Anotace česky
Článek tvrdí, že výsledky, které Onemli publikoval v článku “Access Pricing under Imperfect Competition”, Review of Economic Perspectives, 2012, jsou nesprávné. Na rozdíl od Onemliho tvrdíme, že v odvětví, kde monopolní výrobce klíčového vstupu (firma M), který dále používá jak firma M, tak i její konkurenti na dolním trhu, kteří tvoří Cournotův oligopol, by regulátor měl stanovit second best cenu za přístup do sítě tak, aby byl celkový zisk firmy M nulový, pokud není first best cena za přístup do sítě dostupná. Schopnost konkurentů firmy M samostatně vyrábět klíčový vstup výsledek nemění, protože při této regulaci se žádnému z konkurentů nevyplatí klíčový vstup vyrábět. Článek také diskutuje určitá omezení Onemliho modelu.
Návaznosti
MUNI/A/0796/2011, interní kód MUNázev: Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktické aplikace (Akronym: MizaHoPo)
Investor: Masarykova univerzita, Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktické aplikace, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 19:32