GRENAROVÁ, Renée. Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení. In Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 88-125. ISBN 978-80-210-6024-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení
Název česky Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení
Název anglicky Russian language teaching of learners with dysgrahpia as a specific learning disability
Autoři GRENAROVÁ, Renée (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu, od s. 88-125, 38 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062498
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6024-1
Klíčová slova česky inkluzivní vyučování ruského jazyka; výzkum; specifická porucha učení; dysgrafie; žákl; učitel
Klíčová slova anglicky inclusive teaching of Russian language; research; specific learning disability; dysgrahpia; pupil; teacher
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Změněno: 28. 3. 2013 07:34.
Anotace
Kapitola si klade za cíl prezentovat dílčí výsledky výzkumného projektu, zkoumající situaci v ruskojazyčné výuce u žáků s dysgrafií a poskytnout přehled o současných trendech ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v cizojazyčné výuce a ve vyučovacím procesu. Autorka se zaměřuje na výsledky výzkumu a proces vyučování ruštině na základní škole u žáků s dysgrafií. Kapitola přináší výsledky výzkumu, který autorka realizovala v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM 0021622443.
Anotace anglicky
The chapter aims to present the partial results of a research project investigating the situation in Russian language teaching to learners with dysgraphia and to provide an overview of current trends in the education of pupils with specific learning difficulties in foreign language teaching and learning. The autor focuses on the results of research and the process of Russian language teaching at primary schools with pupils with dysgraphia. The chapter brings the analysis of the results of an experimental qualitative research realized within the research project Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education MSM 0021622443.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 6. 7. 2022 09:47