GRENAROVÁ, Renée. Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení (Russian language teaching of learners with dysgrahpia as a specific learning disability). In Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 88-125. ISBN 978-80-210-6024-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení
Name in Czech Výuka ruského jazyka u žáků s dysgrafií jako specifickou poruchou učení
Name (in English) Russian language teaching of learners with dysgrahpia as a specific learning disability
Authors GRENAROVÁ, Renée (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Grenarová, R., Vítková, M. (eds) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu, p. 88-125, 38 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062498
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6024-1
Keywords (in Czech) inkluzivní vyučování ruského jazyka; výzkum; specifická porucha učení; dysgrafie; žákl; učitel
Keywords in English inclusive teaching of Russian language; research; specific learning disability; dysgrahpia; pupil; teacher
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 28/3/2013 07:34.
Abstract
Kapitola si klade za cíl prezentovat dílčí výsledky výzkumného projektu, zkoumající situaci v ruskojazyčné výuce u žáků s dysgrafií a poskytnout přehled o současných trendech ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v cizojazyčné výuce a ve vyučovacím procesu. Autorka se zaměřuje na výsledky výzkumu a proces vyučování ruštině na základní škole u žáků s dysgrafií. Kapitola přináší výsledky výzkumu, který autorka realizovala v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM 0021622443.
Abstract (in English)
The chapter aims to present the partial results of a research project investigating the situation in Russian language teaching to learners with dysgraphia and to provide an overview of current trends in the education of pupils with specific learning difficulties in foreign language teaching and learning. The autor focuses on the results of research and the process of Russian language teaching at primary schools with pupils with dysgraphia. The chapter brings the analysis of the results of an experimental qualitative research realized within the research project Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education MSM 0021622443.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 6/7/2022 04:39