NĚMČÁK, Vítězslav. Kopa, M.: Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2012, vol. 20, No 2, p. 211-212. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kopa, M.: Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi (recenze)
Authors NĚMČÁK, Vítězslav.
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2012, 1210-9126.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., učo 134715. Changed: 3/1/2013 20:22.
PrintDisplayed: 3/12/2022 13:42