SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy (Integrated science 1-6. Teachers handbook. Methodological and worksheets). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 pp. ISBN 978-80-210-5803-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy
Name in Czech Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy
Name (in English) Integrated science 1-6. Teachers handbook. Methodological and worksheets
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. vydání. Brno, 461 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5803-3
Keywords (in Czech) metodické a pracovní listy, environmentální vzdělávání, přírodověda
Keywords in English teachers papers, work sheet; environmental education;science
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 18/7/2013 12:43.
Abstract
Metodické a pracovní listy k textům pro učitele, které učitelé mohou využít či je dále upravit dle své potřeby, a tabulky průřezových témat, které mohou napomoci při zařazování integrovaných témat do výuky.
Abstract (in English)
Methodological and worksheets for teachers to texts that teachers can use or is adjusted as needed, and tables cross-cutting themes that may assist in assigning topics integrated into teaching.
Links
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUName: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Acronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: South-Moravian Region, By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
PrintDisplayed: 6/12/2022 14:14