Informační systém MU
SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5803-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy
Název česky Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy
Název anglicky Integrated science 1-6. Teachers handbook. Methodological and worksheets
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ.
Vydání 1. vydání. Brno, 461 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5803-3
Klíčová slova česky metodické a pracovní listy, environmentální vzdělávání, přírodověda
Klíčová slova anglicky teachers papers, work sheet; environmental education;science
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 18. 7. 2013 12:43.
Anotace
Metodické a pracovní listy k textům pro učitele, které učitelé mohou využít či je dále upravit dle své potřeby, a tabulky průřezových témat, které mohou napomoci při zařazování integrovaných témat do výuky.
Anotace anglicky
Methodological and worksheets for teachers to texts that teachers can use or is adjusted as needed, and tables cross-cutting themes that may assist in assigning topics integrated into teaching.
Návaznosti
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUNázev: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Akronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: Jihomoravský kraj, Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Zobrazeno: 3. 12. 2022 13:51